Cserkésztörvény

Összejövetel előtti ima: Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulok Tehozzád munkám kezdetén. Nagyratörők céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek ezért minden erőnek forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal, amit tanulok a Te dicsőségedet növeljem. Hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét mennél magasabbra emeljem, s szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjam. Amen. Összejövetel utáni ima: Hálát adok Uram, az imént vett jókért. Erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadja

1.A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.

2.A cserkész híven teljesíti kötelességeit,melyekkel Istennek,hazájának és embertársainak tartozik.

3.A cserkész ahol tud,segít.

4.A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5.A cserkész másokkal szemben gyöngéd,magával szemben szigorú.

6.A cserkész szereti a természetet,jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7.A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.

8.A cserkész vidám és meggondolt.

9.A cserkész takarékos.

10.A cserkész testben és lélekben tiszta.

Kommentek
  1. Én